Thënie për inteligjencën (30 thënie)

Nuk ka asgjë në librin tonë, Kur’anin, që na mëson të vuajmë në paqë. Religjioni ynë na mëson të jemi inteligjentë.

Nëse ata mund të bëjnë penicilinë nga një tru i mykur, të jenë të sigurtë se këtë mund ta bëjnë me trurin tënd.

Nëse një budalla inteligjent i bënë gjërat më të mëdha dhe komplekse… Duhet prekja e një gjeniu dhe shumë kuraje për ti drejtuar në drejtim të kundërt.

Inteligjenca është grua, fantazia është mëseusja e saj, kujtesa është shërbyesja.

Dashuria është triumfi i imagjinatës ndaj zgjuarsisë.

Suksesi është mësues morravec. I josh njerëzit e mençur të mendojnë se s’mund të humbin.

Femrat i duan burrat e zgjuar më shumë se burrat i duan gratë e zgjuara.

Njerëzit të cilët dinë shumë pak janë zakonisht fjalëtarë të mëdhenj, ndërsa njerëzit të cilët dinë shumë, flasin pak.

Ne e vlerësojmë inteligjencën si karakteristikën kryesore të njeriut dhe ne e dimë se nuk ka epërsi të cilën inteligjenca nuk mund të na e japë ne, nuk ka inferioritet të cilën ajo nuk mund ta kompensojë.

Të zgjuarit i zbukurojnë fjalët me mendimet e tyre, duke i situr ato si në sitë.

Buddha