Thënie politike (480 thënie)

Franca ma ka pasur më shumë nevojën, se sa unë ia kam pasur asaj.

Njerëzit që kanë parë beteja arë nga ata të cilët e mbajnë jetën nga më të dashurat.

Lufta krijon paqe sikur urrejtja që krijon dashuri.

Historia na mëson se lufta fillon kur qeveritë besojnë që çmimi i agresionit është i lirë.

Margaret Thatcher më jepte mua dhimbje koke.

Beteja për të drejtat individuale të grave është këmbëngulje e gjatë dhe askush prej nesh nuk duhet të pranojë asgjë që e minon atë.

Asnjë qeveri kurrë vullnetarisht nuk e redukton veten. Programet qeveritare, pasi të kenë zënë fill një herë, kurrë nuk zhduken. Në fakt, një zyrë qeverie është gjëja më e afërt në jetën e përjetshme që ne do të shohim ndonjëherë në këtë tokë!

Ndonjëherë unë pyes veten në qoftë se ne do të ndonjëherë të rritemi në politikën tonë dhe të përcaktojmë gjëra që thonë diçka, apo nëse ne gjithmonë do të vazhdojmë të merremi me gjëra të përgjithshme ku të gjithë mund të regjistrohen dhe çka do të thotë

Çdo komb ku punët e tradhtojnë një dëshirë për mençuri dhe stabilitetit mund të llogaritë në çdo humbje e cila mund të mbështetet nga politika gjithnjë e më sistematike e fqinjëve të tij të mençur.

Më njerëzore është të e shërosh armiqtë se sa të I vrasësh.