Thënie nga Hugh Mann (1 thënie)

Më njerëzore është të e shërosh armiqtë se sa të I vrasësh.