Thënie për historinë (31 thënie)

Historia na mëson se lufta fillon kur qeveritë besojnë që çmimi i agresionit është i lirë.

Gjëja që vitet Gjashtëdhjetë bënë është se na i treguan ne mundësitë dhe përgjegjësitë për gjithçka që patëm. Nuk ishte përgjigjia. Ajo na dha ne një fije mundësie.

Nëse romakët do të kishin qenë të detyruar të mësonin latinisht, ata kurrë nuk do të kishin gjetur kohë për ta pushtuar botën.

Çdokush që e njeh historinë, veçanërisht historinë e Evropës, mendoj se do të pranojë që dominimi i arsimit ose i pushtetit nga ndonjë besimi fetar i caktuar kurrë nuk është një rregullim i lumtur për popullin.

Historia duhet të shkruhet si filozofi.

Historia e botës nuk është asgjë tjetër, veçse përparim i vetëdijës së lirisë.

E çfarë është historia? Një jehonë e së kaluarës në të ardhmen; një pasqyrim i së ardhmes në të shkuarën.

Çdo brez duhet të mbajë barrën e luftërave të tij, në vend që ta kalojë atë në kurriz të brezave të tjerë.

Boja me të cilën është shkruar historia është thjesht paragjykim i lëngtë.

Duke gjykuar nga pjesët kryesore të historisë së botës, deri më tani, drejtësia është gjithmonë në rrezik.