Thënie nga Walt Whitman (45 thënie)

Dëshmi e një poeti është se vendi i tij e përthith atë aq ngrohtësisht sa ai e ka përthithur atë.

Të vdesësh është e ndryshme nga ajo që çdonjëri supozon, dhe më fatlume.

Mbani fytyrën tuaj gjithmonë drejt diellit – dhe hijet do të bien prapa jush.

Unë jam aq i keq sa më e keqja, por, falënderoj Perëndinë, unë jam aq i mirë sa më e mira.

Unë festoj veten time, dhe këndoj veten.

Unë ekzistoj siç jam, kjo është e mjaftueshme.

Kur unë jap, unë jap veten.

Liria – të ecësh i lirë dhe pa epror.

Ai që qëndroi në ballë le të shkojë prapa, ai që ishte prapa të të dalë përpara, fanatikët, budallenjtë, personat e ndyrë, le të ofrojnë propozime të reja, propozimet e vjetra le të shtyhen.

Thjeshtësia është lavdia e shprehjes.