Thënie për origjinalitetin (5 thënie)

Unë ekzistoj siç jam, kjo është e mjaftueshme.

Pothuaj çdo origjinalitet i yni vjen nga vula që koha shtampon mbi ndjeshmërinë tonë.

Ji ai vetvete çka njeriu vërtet është.

Mos kini frikë për të parë atë çfarë ju shihni.

Origjinaliteti nuk është asgjë veçse imitim i mençur. Shkrimtarët më origjinalë kanë huazuar nga njëri-tjetri.