Thënie nga Volteri (84 thënie)

Burrat përdorin të menduarit vetëm si autoritet për padrejtësinë e tyre, dhe përdorin të folurit vetëm për të fshehur mendimet e tyre.

Në rastin e lajmeve, ne gjithmonë duhet të presë për sakramentin e konfirmimit.

Akullorja është e shijshme – sa keq që nuk është e paligjshme.

Ne duhet të kultivojmë kopshtin tonë. Kur njeriu u vu në kopshtin e Edenit, ishte vënë atje me qëllim që të punojë, çka dëshmon se njeriu nuk ishte i lindur për të pushuar.

Përdoro, mos shpërdoro; as asketizmi, as tepërimi nuk e bëjnë njeriun të lumtur.

Të gjithë njerëzit kanë lindur me një hundë dhe dhjetë gishta, por asnjëri nuk ka lindur me diturinë e Zotit.

Kur ai të cilit dikush i flet nuk kupton, dhe ai që flet nuk e kupton veten, kjo është metafizika.

Dashuria ndaj vetes është instrument i ruajtjes sonë, ajo i ngjan parakushtit për përjetësinë e njerëzimit: është e nevojshme, ajo është e dashur për ne, ajo na jep kënaqësi, dhe ne duhet ta fshehim atë.

Ne duhet të bëjmë dallimin në mes të folurit për të mashtruar dhe të qëndruarit heshtur për të qenë i rezervuar.

Të gjithë njerëzit kanë lindur me një hundë dhe dhjetë gishta, por askush nuk ka lindur me një njohuri ndaj Perëndisë.