Thënie për pushimin (4 thënie)

Ne duhet të kultivojmë kopshtin tonë. Kur njeriu u vu në kopshtin e Edenit, ishte vënë atje me qëllim që të punojë, çka dëshmon se njeriu nuk ishte i lindur për të pushuar.

Fjala e duhur mund të ketë ndikim, por asnjë fjalë nuk do të kishte ndonjëherë aq ndikim sa një pushim në kohën e duhur.

Ne kemi mbetur i vetmi vend që ia lejojmë vetes dy pushime në kampionat. Shikojeni Anglinë, Italinë dhe Spanjën. Ata luajnë gjatë gjithë kampionatit. Ne marrim gjashtë javë pushim në dimër deri në fund të janarit. Dhe ky është një luks.

Nuk është se ne kemi shumë nevojë për pushime – kemi nevojë për më shumë profesion.