Thënie për fjalët (86 thënie)

Për mua, kënaqësia më e madhe e shkrimit nuk është shkrimi në vetvete, por muzika e brendshme që fjalët bëjnë.

Burrat përdorin të menduarit vetëm si autoritet për padrejtësinë e tyre, dhe përdorin të folurit vetëm për të fshehur mendimet e tyre.

Dallimi në mes të fjalës së duhur dhe fjalës pothuajse të duhur është si dallimi në mes të rrufesë dhe një xixëllonje.

Çdo fjalë është si një njollë e panevojshme mbi heshtjen dhe hiçin.

Në lutje është më mirë të kesh një zemër pa fjalë se fjalë pa një zemër.

Edhe nëse nuk ke asgjë për të shkruar, thuaj dhe shkruaj se nuk ke asgjë për të shkruar.

Zhurma nuk dëshmon asgjë. Shpesh një pulë që ka pjellë thjesht një vezë kakaris sikur ka pjellë një asteroid.

Mendoj se muzika është mjeti më i lehtë për t’u shprehur nëpërmjet saj, por përderisa fjalët janë talenti im, duhet të përpiqem ta shpreh plogtas me fjalë atë që muzika do ta shprehte më mirë.

Të jesh i mirë është fisnikëri, por t’u tregosht të tjerëve se si të jenë të mirë është më fisnike.

Unë vërtet i përkas një sistemi ku fjalët janë në gjendje ta tundin krejt strukturën e një qeverie, ku fjalët mund të tregohen më të fuqishme se dhjetë divizione ushtarake.