Thënie për zhurmën (2 thënie)

Zhurma nuk dëshmon asgjë. Shpesh një pulë që ka pjellë thjesht një vezë kakaris sikur ka pjellë një asteroid.

Dashuria është si zhurma: të gjithë flasin për të por askush s’e njeh vërtet…

Anonim