Thënie për mendjen (84 thënie)

Burrat përdorin të menduarit vetëm si autoritet për padrejtësinë e tyre, dhe përdorin të folurit vetëm për të fshehur mendimet e tyre.

Të mendosh do të thotë si të jesh i dobishëm; është gjithmonë e në të gjitha rastet një përpjekje drejt Zotit.

Qëllimi kryesor i jetës është të jetojmë me drejtësi të mendojmë me drejtësi, të veprojmë me drejtësi. Shpirti mund të lëngojë kur të gjitha mendimet ia kushtojmë trupit.

Nëse ata mund të bëjnë penicilinë nga një tru i mykur, të jenë të sigurtë se këtë mund ta bëjnë me trurin tënd.

Gjërat e mëdha arrihen jo me muskuj, shpejtësi apo shkathtësi, por mendjen e thellë, forcën e karakterit dhe gjykimin.

Ata që dinë si të mendojnë, nuk kanë nevojë për mësues.

Gjersa mendja është më fortë se trupi, edhe sëmundjet e mendjes janë më të rënda se sëmundjet e trupit.

Njeriu nuk është i zvetënuar për shkak se është i përpirë nga mendimet. Ka laboratorë të dukshëm dhe laboratorë të padukshëm.

Unë besoj se mendja njerëzore apo shoqëria njerëzore nuk janë të ndarë në reparte të quajtura sociale, politike apo religjiore. Të gjitha veprojnë dhe ndërveprojnë mbi njëra tjetrën.

O më mëso si të harroj të mendoj.