Thënie për Zotin (82 thënie)

Zoti i Gjithëfuqishëm fillimisht mbolli një kopsht. Dhe prandaj është kënaqësia më e kulluar njerëzore.

Zot i Madh dhe të gjithë dëshmitarët e vdekjes sime: kam jetuar si filozof dhe vdes si krishter.

Përpara fronit të të Gjithëfuqishmit, njeriu do të gjykohet jo nga veprimet e tij, por nga qëllimet e tij. Sepse vetëm Zoti i lexon zemrat tona.

Të mendosh do të thotë si të jesh i dobishëm; është gjithmonë e në të gjitha rastet një përpjekje drejt Zotit.

Feja na mundëson që ta injorojmë mosqenien dhe të merremi me punët e jetës.

Religjionet bëjnë një gjë të dobishme: ato e zbresin Zotin në nivelin e njeriut. Filozofia i përgjigjet duke bërë një gjë të dobishme: ajo e ngre njeriun në nivelin e Zotit.

Perëndia ka caktuar orën e saj për çdo gjë. Ne nuk mund të komandojmë asgjë, ne vetëm mund të përpiqemi.

Perëndia është e vërtetë se i ndalon disa kënaqësi, por një kompromis zakonisht mund të gjendet.

Secili i lutet Zotit sipas bindjes së tij.

Revolucioni i zezakëve (negro) kontrollohet nga të liberalët e bardhë dhelparak, nga vetë qeveria. Por Revolucioni i të Zinjve kontrollohet vetëm nga Zoti