Thënie për zezakët (9 thënie)

Jam për dhunë nëse jo-dhuna do të thotë ne vazhdojmë të shtyjmë zgjedhjen e problemit të ë zinjve amerikanë sa për të shmangur dhunën.

Revolucioni i zezakëve (negro) kontrollohet nga të liberalët e bardhë dhelparak, nga vetë qeveria. Por Revolucioni i të Zinjve kontrollohet vetëm nga Zoti

Islami i vërtetë më ka mësuar mua se akuzimi i përgjithshëm i të gjithë njerëzve të bardhë është gabim sikur që është gabim akuzimi i përgjithshëm kundër të zinjve.

Askush nuk duhet mësuar të ziun amerikan të e kthej faqen tjetër, përveç nëse ndonjëri mëson të bardhin amerikan të kthejë faqen tjetër.

T’i urresh njerëzit për shkak të ngjyrës është gabim. Nuk është puna se cilën ngjyrë je duke urryer. Është krejt gabim.

Zezaku ka nevojë që njeriu i bardhë ta çlirojë atë nga frikat e tij. Njeriu i bardhë ka nevojë që zezaku ta çlirojë atë nga faji i tij.

Është e pakundërshtueshme dhe për të ardhur keq që zezakët kanë kryer krime; por ata janë pjellë e krimit. Ata kanë lindur nga krimi i madh i shoqërisë së bardhë.

E gjitha që kisha kundër hebrenjve ishte se aq shumë hebrenj në të vërtetë ishin hipokritë në deklaratat e tyre të të qenit miq të njerëzve të zi amerikanë.

Unë dua t’i largoj zezakët (negro) jashtë getos dhe t’i vendoj ata në fqinjësi të mirë në shtëpia të mira.