Thënie për fenë (99 thënie)

Zot i Madh dhe të gjithë dëshmitarët e vdekjes sime: kam jetuar si filozof dhe vdes si krishter.

Unë nuk gëzohem. Vuaj nga gëzimi. Kjo është shumë krishtere.

Feja na mundëson që ta injorojmë mosqenien dhe të merremi me punët e jetës.

Religjionet bëjnë një gjë të dobishme: ato e zbresin Zotin në nivelin e njeriut. Filozofia i përgjigjet duke bërë një gjë të dobishme: ajo e ngre njeriun në nivelin e Zotit.

Nuk ka asgjë në librin tonë, Kur’anin, që na mëson të vuajmë në paqë. Religjioni ynë na mëson të jemi inteligjentë.

Perëndia është e vërtetë se i ndalon disa kënaqësi, por një kompromis zakonisht mund të gjendet.

Po të vëmë re përparimin e njerëzisë në të tëra kombet, shohim se ky përparim i madh që duket sot kaq i fortë, sa lufton në tokë, në ujë, nën ujë, në erë, ka lindur nga një luftë e rreptë që ka ngjarë midis mendjes, diturisë që është fryt i saj dhe tradic

Zgjerimi religjioz dhe ai politik shkojnë për bukuri dorë për dorë.

Nuk i qeverisë njerëzit që nuk kanë religjion, i vret ata.

Kristianizmi i vuri qëllim vetes shkatërrimin sistematik të kulturës së lashtë. Ajo që na ka mbetur sot, ka qenë ose falë rastësisë, ose ndonjë vepër autori liberal romak. Mbase jemi në errësirë të plotë të thesarit të vërtetë shpirtëror të njerëzimit. Ku