Thënie për varfërine (19 thënie)

Nuk i qeverisë njerëzit që nuk kanë religjion, i vret ata.

Varfëria është forma më e keqe e dhunës.

Nëse ke lindur i varfër nuk ështëÿ gabimi yt, por nëse vdes i varfër ështëÿ gabimi yt.

Takova në rrugë një djalosh të ri shumë të varfër i cili kishte rënë në dashuri. Kapelja e tij ishte e vjetër, palltoja e tij e reckosur, uji i rridhte nëpër këpucët e tij, – dhe yjet i rridhinin nëpër shpirtin e tij.

Bota është e ndryshme tani. Sepse njeriu mban në duart e tij të vdekshme fuqinë për t’i zhdukur të gjitha format e varfërisë njerëzore dhe të gjtiha format e jetës njerëzore.

Ai tani është duke u ngjitur nga pasuria në varfëri.

Njeriu nuk duhet t’i konsiderojë të vetat zotërimet materiale, po si diçka të zakonshme për të gjithë, kështu që t’i ndajë ato pa ngurim me të tjerët kur ata janë në nevojë.

Problemi i Lindjes së Mesme është varfëria më shumë se politika.

Ata janë lypës, por që mund të llogarisin vlerën e tyre.

Varfëria nuk është socializëm. Të jesh i pasur është diçka e lavdishme.