Thënie nga Tomas Akuini (19 thënie)

Për shkak të kushteve të ndryshme të njerëzve, ndodh që disa veprime janë virtuoze tek disa njerëz, po aq të pajtueshme e të përshtatshme për ta, ndërsa të njëjtat veprime janë imorale për të tjerët, sa të papërshtatshme dhe të papajtueshme për ta.

E gjitha çfarë është e vërtetë, nga kushdo që mund të jetë thënë, e ka zanafillën tek Shpirti.

Jo çdo gjë që është më e vështirë, është më e merituar.

Dija e Zotit është shkaku i gjërave. Sepse dija e Zotit është për të gjitha krijesat ajo çfarë dija e artistit është për gjërat e bëra nga arti i tij.

Ligji; një urdhëresë e arsyes për të mirën e përbashkët, bërë ngaai që kujdeset për bashkësinë.

Habia është dëshirë për njohje.

Tri gjëra janë të nevojshme për shpëtimin e njeriut: të dijë se çfarë ai duhet të besojë; të dijë se çfarë ai duhet të dëshirojë; dhe të dijë se çfarë ai duhet të bëjë.

Njeriu nuk duhet t’i konsiderojë të vetat zotërimet materiale, po si diçka të zakonshme për të gjithë, kështu që t’i ndajë ato pa ngurim me të tjerët kur ata janë në nevojë.

Të gjitha përpjekjet e një mendjeje njerëzore nuk mund ta shterojnë thelbin e një fluturimi të vetëm.

Miqësia është burimi i kënaqësive të mëdha, dhe pa miq edhe zbavitjet më të mëdha bëhen të mërzitshme.