Thënie për jetnë (2 thënie)

Miqësia është burimi i kënaqësive të mëdha, dhe pa miq edhe zbavitjet më të mëdha bëhen të mërzitshme.

Në fund të fundit gjithçka është marifet.