Thënie për skencën (1 thënie)

Të gjitha përpjekjet e një mendjeje njerëzore nuk mund ta shterojnë thelbin e një fluturimi të vetëm.