Thënie për arsyen (27 thënie)

Për sa kohë që arsyeja e njeriut vazhdon të jetë e gabueshme, dhe ai është i lirë të ushtrojë atë, opinione të ndryshme gjithnjë do të formohen.

Nuk iu takon të japin përgjigje: Nuk ju takon për arsyen të pyesin: iu takon ta bëjnë dhe të vdesin.

Nëse ne marrim për kriter të së vërtetës shumicën e votave, ato duhet të merren nga ata qytetarë filozofikë dhe patriotikë të cilët kultivojnë arsyen e tyre.

Mund të realizojë pasionin ai që nuk e përdor arsyen.

Lufta përmban aq shumë marrëzi dhe ligësi, sa që shumë duhet shpresuar nga progresi i arsyes.

Pakës thjeshtësim do të jetë hapi i parë racional drejt jetës, mendoj.

Ligji; një urdhëresë e arsyes për të mirën e përbashkët, bërë ngaai që kujdeset për bashkësinë.

Nuk arsyetohesh me intelektualët, i vret ata.

 Nuk ka vend në kokën e fanatikut ku mund të hyjë arsyeja.

Të gjitha arsyetimet e burrave nuk janë me vlerë sa një ndjenjë e grave.