Thënie për filozofinë (9 thënie)

Nëse ne marrim për kriter të së vërtetës shumicën e votave, ato duhet të merren nga ata qytetarë filozofikë dhe patriotikë të cilët kultivojnë arsyen e tyre.

Filozofia është një kuptim i thjeshtë i thënë me fjalë të mëdha.

Pa marrë parasysh se çfarë Aristoteli dhe filozofët thonë, asgjë nuk është e barabartë me duhanin; është pasioni i mirë-edukuar, dhe ai që jeton pa duhan jeton një jetë që nuk ia vlen ta jetosh.

Skepticizmi është hapi i parë në rrugën e filozofisë.

Është një mani e filozofëve të të gjitha moshave për të mohuar atë që ekziston dhe për të shpjeguar atë që nuk ekziston.

Kur shkenca, arti, letërsia dhe filozofia janë thjesht manifestimi i personailtetit, ato janë në nivelin ku arritjet e madhërishme dhe të hatashme janë të mundshme, çka mund ta bëjë emrin e njeriut të jetojë për mijëra vjet.

Është koha të themi se organizimet fetare, me gjithë supersticionet e tyre, me tërë systemet e tyre filosofike e fiskale, janë anakroniste dhe nuk i përgjigjen më kohëve. As që ësht’ e mundur me ndonjë mënyrë të bëhen këto eksponente të kulturës dhe të qy

Nëse ne marrim për kriter të së vërtetës shumicën e votave, ato duhet të merren nga ata qytetarë filozofikë dhe patriotikë të cilët kultivojnë arsyen e tyre.

Përvoja ka treguar, dhe një filozofi e vërtetë gjithmonë do të tregojë se një pjesë e madhe, ndoshta pjesa më e madhe e së vërtetës lind nga dukje të parëndësishme.