Thënie për civilizimin (5 thënie)

E tillë është raca njerëzore, shpesh ke keqardhje pse Noa ia doli të hipte në varkë.

Civilizimi është shumëzim i pafund i nevojave të panevojshme.

Është koha të themi se organizimet fetare, me gjithë supersticionet e tyre, me tërë systemet e tyre filosofike e fiskale, janë anakroniste dhe nuk i përgjigjen më kohëve. As që ësht’ e mundur me ndonjë mënyrë të bëhen këto eksponente të kulturës dhe të qy

Shoqëria është e lashtë aq sa bota.

Unë provoj të jem një qytetar, të jetoj si një njeri – jo si një poet.