Thënie për nevojat (1 thënie)

Civilizimi është shumëzim i pafund i nevojave të panevojshme.