Thënie për kulturën (7 thënie)

Nëse kultura juaj nuk i do geek-ët, jeni në problem të vërtetë.

Është koha të themi se organizimet fetare, me gjithë supersticionet e tyre, me tërë systemet e tyre filosofike e fiskale, janë anakroniste dhe nuk i përgjigjen më kohëve. As që ësht’ e mundur me ndonjë mënyrë të bëhen këto eksponente të kulturës dhe të qy

Kultura e një kombi buron nga zemrat dhe shpirti i njerëzve të saj.

Pikë së pari Komiteti i turqvet të rij filloi të fusi në dorë hoxhallarët fanatikë edhe civilët e korrompuem, të cilët i shtytën që të pranojnë shkronjat arabishte, për gjuhën shqipe. Me qenë se shkronjat arabishte, përveç që nuk kanë zanore, por edhe si

Një femër aziatike dhe orientale nuk ka sesi t’i japi një kontribut pozitiv shoqëris t’onë t’etshme për një jetë më të lumtur e më të shkëlqyer – sikur shumica e gravet muhamedane në Shqipërin e Vjetër, ashtu edhe një pjesë e madhe e grave kosovare, ndër

Nëse arti është për t’i ushqyer rrënjët e kulturës sonë, shoqëria duhet ta bëjë artistin të lirë që të kërkojë vizionin e tij kudo që ky e fton artistin.

Një qytet mesdhetar është vërtet kultura ime.