Thënie për njeriun] (235 thënie)

Falja është e mirë për ata që e japin dhe për ata që e marrin. Ajo ka vetinë e mirë të dhënies së mëshirës për të dyja palët.

Burrat kanë frikë nga vdekja si fëmijët nga errësira; dhe ashtu si frika prej errësirës është kultivuar nga përrallat, ashtu është edhe për të parët.

Përpara fronit të të Gjithëfuqishmit, njeriu do të gjykohet jo nga veprimet e tij, por nga qëllimet e tij. Sepse vetëm Zoti i lexon zemrat tona.

Njerëzimi nuk është një qark me një qendër të vetme, por një elips me dy pole kryesore, nga të cilët njëri janë faktet dhe tjetri janë idetë.

Të mendosh do të thotë si të jesh i dobishëm; është gjithmonë e në të gjitha rastet një përpjekje drejt Zotit.

Ai që nuk mund të këshillohet, nuk mund të ndihmohet.

Religjionet bëjnë një gjë të dobishme: ato e zbresin Zotin në nivelin e njeriut. Filozofia i përgjigjet duke bërë një gjë të dobishme: ajo e ngre njeriun në nivelin e Zotit.

Është një spektakël më i madhe se deti, ai është qielli; është një spektakël më i madh se qielli, është brendësia e shpirtit.

Njerëzit e veprimit, pas të gjithave, janë vetëm instrumente të pavetëdijshme të njerëzve të mendimit.

Njerëzit më të mirësjellshëm bëjnë adhuruesit më absurdë.