Thënie nga Benxhamin Frenklin (60 thënie)

Ai që nuk mund të këshillohet, nuk mund të ndihmohet.

Humbjet shkruaji në pluhur, përfitimet shkruaji në mermer.

Unë arrij në përfundimin se pjesa më e madhe e të këqijave të njerëzimit kanë ardhur nga vlerësimet e gabuara që iu janë bërë vlerave të gjërave.

Ndershmëria është politika më e mirë.

Shumë dhelpra thinjen, por tepër pak bëhen të mira.

Nëse njeriu do të kishte gjysmën e dëshirave të tij, atëherë do t’i dyfishonte telashet e tij.

Unë zgjohem çdo mëngjes në nëntë dhe nxitoj të lexoj gazetën e mëngjesit. Pastaj shikoj te nekrologjitë a është emri im, e pastaj zgjohem nga shtrati.

Më trego dhe unë harroj. Më mëso dhe mbaj mend. Më përfshij dhe mësoj.

Ai që bie në dashuri me veten nuk ka rivalë.

Mbaji sytë hapur para martesës, gjysmë të hapur pas martesës.