Thënie për nderin (12 thënie)

Ndershmëria është politika më e mirë.

Kush mbjell virtytin, korr nderin.

Për tregtarin, edhe ndershmëria është një spekullim financiar.

Kryqi i Legjionit të Nderit më është dhënë mua. Megjithatë pak i shpëtojnë atij nderimi

Sa do qi mes të klerit ka disa njerëz të ndershëm qi janë përpjekë e përpiqen për të mirën e atdheut e bashkimin vëllaznuer, këtu nuk bahet fjalë për disa, por flitet përgjithësisht, pse eksepcjonit nuk mund të bahet rregull, e se kleri ka qenë kurdoherë

Ndershmëria dhe butësia të çojnë larg.

Ndershmëria është politika më e mirë – kur nuk ka të holla në të.

Lirinë, ashtu si nderin, njeriu duhet t’i ruajë në prapësitë e jetës së tij, sepse pa ato jeta është e padurueshme.

Të gjitha gjërat e mëdha janë të thjeshta, dhe shumë prej tyre mund të shprehen me një fjalë të vetme, liri, drejtësi, nder, detyrë, mëshirë, shpresë.

Vdekja dhe jeta kanë pikëtakimet e tyre të përcaktuara; pasuritë dhe nderet varen nga perënditë.