Thënie nga Konfuçi (25 thënie)

Gjithçka ka bukuri, por jo gjithkush e sheh atë.

Unë nuk shqetësohem që njerëzit e tjerë nuk më njohin; unë do të shqetësohesha për aftësinë time nga unë të dëshiruar.

Ai që qeveris nëpërmjet virtyteve të tij mund të krahasohet me yllin polar, i cili zë vendin e tij dhe të gjithë yjet rendin drejt tij.

Shiko çfarë mjetesh përdor një njeri, shqyrtoi motivet e tij, vëzhgoi kënaqësitë e tij. Njeriu thjesht nuk mund ta fshehë veten!

Lavdia jonë nuk është kurrë në rënie, por në ngjitje sa herë që biem.

Një qeverie shtypëse duhet t’ia kesh më shumë frikën se një tigri.

Nuk ka libër prej të cilit nuk mësohet diçka

Kur din diç, të tregosh që e din, dhe kur nuk din diç, të tregosh që nuk e din – kjo është dituri.

Ne duhet të ndiejmë keqardhje, por të mos biem nën shtypjen e saj.

Mos ua detyro të tjerëve atë që nuk ia dëshiron vetes.