Thënie për diturinë (79 thënie)

Dituria është dashuri dhe dritë dhe vizion.

Përfundimi i madhi jetës nuk është dituria por veprimi.

Të dish, është ta dish se s’di asgjë. Kjo është domethënia e diturisë së vërtetë.

Po të vëmë re përparimin e njerëzisë në të tëra kombet, shohim se ky përparim i madh që duket sot kaq i fortë, sa lufton në tokë, në ujë, nën ujë, në erë, ka lindur nga një luftë e rreptë që ka ngjarë midis mendjes, diturisë që është fryt i saj dhe tradic

Vetëm dashuria hyjnore jep çelësat e diturisë.

Çfarë njeriu nuk kupton, ai nuk e posedon.

Natyra e mire është më e vlefshme se dituria, më shumë se paraja, më shumë se nderi, për personin që e posedon.

Të gjithë njerëzit kanë lindur me një hundë dhe dhjetë gishta, por asnjëri nuk ka lindur me diturinë e Zotit.

Ka gjithmonë diçka dyshuese kur një intelektual merr anën e fituesve.

Kush e do korrigjimin e do diturinë, ai që urren kritikën është budalla.