Thënie nga Johann Wolfgang von Goethe (3 thënie)

Çfarë njeriu nuk kupton, ai nuk e posedon.

Tërë diturinë që kam secili mund të e përvetësojë, por zemra ime është vetëm e imja.

Dyshimi rritet me diturinë.