Thënie nga Francis Bacon (3 thënie)

Përfundimi i madhi jetës nuk është dituria por veprimi.

Dituria është fuqi.

Dituria dhe fuqia njerëzore janë sinonime.