Thënie nga Artur Rimbaud (1 thënie)

Vetëm dashuria hyjnore jep çelësat e diturisë.