Thënie për qeverinë (103 thënie)

Franca ma ka pasur më shumë nevojën, se sa unë ia kam pasur asaj.

Historia na mëson se lufta fillon kur qeveritë besojnë që çmimi i agresionit është i lirë.

Asnjë qeveri kurrë vullnetarisht nuk e redukton veten. Programet qeveritare, pasi të kenë zënë fill një herë, kurrë nuk zhduken. Në fakt, një zyrë qeverie është gjëja më e afërt në jetën e përjetshme që ne do të shohim ndonjëherë në këtë tokë!

Qeveria nuk i zgjidh problemet, por i subvencionon ato.

Nuk ka qeveri pa censorë; dhe atje ku shtypi është i lirë, askush nuk do ta donte

Një nga lukset e jetës së një politikani është se e shikon veten, ashtu siç e shikojnë atë të tjerët.

Revolucioni i zezakëve (negro) kontrollohet nga të liberalët e bardhë dhelparak, nga vetë qeveria. Por Revolucioni i të Zinjve kontrollohet vetëm nga Zoti

Ju mund ta mësoni gjithnjë të vërtetën nga një burrë shteti amerikan, pasi ka kaluar të 70-at, ose shpresat për president.

Por unë nuk kam asnjë dyshim se mjerimi i klasave të ulëta do të zbresë sa herë që qeveria merr një aspekt më të lirë dhe ligjet favorizojnë një nënndarje të Pronës.

Në politikë, një bashkësi e njerëzve që urrehen, është pothuaj gjithnjë baza e miqësisë.