Thënie nga Aleksis de Tokevil (1 thënie)

Në politikë, një bashkësi e njerëzve që urrehen, është pothuaj gjithnjë baza e miqësisë.