Thënie për diskriminimin (14 thënie)

Nuk mund t’i urresh rrënjët e një peme dhe të mos e urresh pemën. Nuk mund të e urresh Afrikën e të mos e urresh veten.

Jam për dhunë nëse jo-dhuna do të thotë ne vazhdojmë të shtyjmë zgjedhjen e problemit të ë zinjve amerikanë sa për të shmangur dhunën.

Skllavëria nuk u shfuqizua kurrë, ajo vetëm u shtri për të përfshirë të gjitha ngjyrat.

Revolucioni i zezakëve (negro) kontrollohet nga të liberalët e bardhë dhelparak, nga vetë qeveria. Por Revolucioni i të Zinjve kontrollohet vetëm nga Zoti

E di se e vetmja arsye pse nuk i kam marrë shumë role të rëndëshme është se jam latine – dhe ata ma thonë këtë sy më sy shpesh herë.

Askush nuk duhet mësuar të ziun amerikan të e kthej faqen tjetër, përveç nëse ndonjëri mëson të bardhin amerikan të kthejë faqen tjetër.

T’i urresh njerëzit për shkak të ngjyrës është gabim. Nuk është puna se cilën ngjyrë je duke urryer. Është krejt gabim.

Besoj në njerëzit dhe se të gjithë njerëzit duhet të respektohen si të tillë, pavarësisht ngjyrës.

Sa të rroni, mos pranoni t’i gjykoni njerëzit nga pamja e jashtme.

Asnjë femër nuk do të jetë viktimë e keqpërdorimit fizik. Femrat duhet të ndihen jo të vetmuara.