Thënie për abuzimin (1 thënie)

Asnjë femër nuk do të jetë viktimë e keqpërdorimit fizik. Femrat duhet të ndihen jo të vetmuara.