Thënie për dhunën (17 thënie)

Jam për dhunë nëse jo-dhuna do të thotë ne vazhdojmë të shtyjmë zgjedhjen e problemit të ë zinjve amerikanë sa për të shmangur dhunën.

Jo-dhuna është në rregull përderisa funksionon.

Varfëria është forma më e keqe e dhunës.

Tabloja aktuale e shoqërisë njerëzore, në të cilën mbizotëron dhuna, konflikti e urrejtja, të sjell nëpër mend veprën e dështuar të një “Piktori” tepër ambicioz e cinik. Sepse po rezultojnë të dështuar lloj-lloj projektesh e utopish politike, sociale, eko

Lufta do të zhduket vetëm atëherë kur njerëzit nuk do të marrin pjesë në asnjë lloj dhune dhe do të jenë gati të vuajnë çdo persekutim që d t’iu sjellë kjo mungesë. Kjo është e vetmja mënyrë për ta shfuqizuar luftën.

Dashuria mund të kërkohet, të blihet, të dhurohet, të gjindet rastësisht në rrugë, por nuk mund të merret me dhunë.

Jodhuna është një armë e plotfuqishme dhe e drejtë, e cila kryen punë pa plagosur dhe çarmatos njeriun që e përdor dhunën. Është një shpatë që shëron.

Është gjithmonë e vështirë të luahs skena të dhunës fizike, sepse gjithmonë ke frikë se nuk e njeh forcën tënde dhe mund të dëmtosh dikë.

Asnjë sundimtar arab nuk do ta marrë seriozisht procesin e paqes sa kohë që ai ia mund të luajë me idenë se arrin më shumë nëpërmjet dhunës.

Asnjë femër nuk do të jetë viktimë e keqpërdorimit fizik. Femrat duhet të ndihen jo të vetmuara.