Thënie për paqen (56 thënie)

Nuk ka asgjë në librin tonë, Kur’anin, që na mëson të vuajmë në paqë. Religjioni ynë na mëson të jemi inteligjentë.

Paqja është liri në qetësi.

Unë nuk mëtoj të jem hyjnor. Kurrë nuk kam mëtuar për pastërtinë e kulluar të shpirtit. Unë vetëm bëra këngë dhe iu përgjigja pyetjeve sa më ndershëm që munda… Por ende unë besoj në paqen, dashurinë dhe në mirëkuptimin.

Jam për dhunë nëse jo-dhuna do të thotë ne vazhdojmë të shtyjmë zgjedhjen e problemit të ë zinjve amerikanë sa për të shmangur dhunën.

Jo-dhuna është në rregull përderisa funksionon.

Jepini paqes një shans.

Nganjëherë duhesh kapur pushkën për të lëshuar pushkën.

Nuk është e mjaftueshme të bisedosh për paqen. Duhet të besosh në të. Dhe nuk është e mjaftueshme të besosh në të. Duhet të punosh në të.

Nuk ke revolucion paqësorë. Nuk ke revolucion ktheje-faqen. Nuk ekziston gjë të tillë si revolucioni i padhunshëm.

Dhënia fund e konflikitit midis Izraelit dhe palestinezëve mund të ndihmojë brezin e ri arab për të realizuar aspiratat e tyre. Izraeli është më i prirur të ofrojë përvojën tonë në ndërtimin e një ekonomie moderne pavarësisht burimeve të kufizuara në krej