Thënie për vuajtjen (14 thënie)

Unë nuk gëzohem. Vuaj nga gëzimi. Kjo është shumë krishtere.

Nuk ka asgjë në librin tonë, Kur’anin, që na mëson të vuajmë në paqë. Religjioni ynë na mëson të jemi inteligjentë.

E shkruaj jetën time për të qeshur me veten, dhe ia arrij. Shkruaj trembëdhjetë orë në ditë, e më kalojnë si trembëdhjetë minuta. Sa kënaqësi t’i kujtosh kënaqësitë! Po sa vuajtje t’i sjellësh në mendje. Zbavitem sepse nuk trilloj asgjë. Ajo që më nxit është detyrimi që kam, në këtë pikë, për t’i maskuar emrat, nga fakti që nuk mund t’i shpalos gjërat e të tjerëve.

Ti vuan si aktore. Është e vështirë të jesh aktore dhe të kesh një jetë të mirë, sidomos sot.

Është koha e duhur që palestinezët të rifitojnë lirinë dhe pavarësinë e tyre. Është koha e duhur që dekadat, dekadat e gjata të vuajtjes dhe të dhimbjes të marrin fund.

Progresi njerëzor nuk është as automatik, as i pashmangshëm… Çdo hap drejt qëllimit të drejtësisë kërkon sakrifice, vuajtje dhe luftë; përpjekjet e palodhura dhe vendosmërinë e pasionuar të individëve të përkushtuar.

Kërkohet më shumë guxim për të vuajtur se për të vdekur.

Ne jemi shëruar nga vuajtja vetëm duke e përjetuar atë të plotë.

Gjithmonë bëje publikun të vuajë sa më shumë që të jetë e mundur.

Nëse nuk ke qarë, sytë e tu nuk mund të jenë të bukur.