Thënie për regjinë (3 thënie)

Pra, Hitchcock nuk do të thotë asgjë për punën time në film, por, nga ana tjetër, ai as nuk do të ankohet.

Gjithmonë bëje publikun të vuajë sa më shumë që të jetë e mundur.

Kur një aktor vjen te unë dhe kërkon të diskutojmë për personazhin e tij, unë i them: E ke në skenar. Kur ai kërkon motivimin, unë i them: E ke tek pagesa.