Thënie për Alfred Hitchcock (1 thënie)

Pra, Hitchcock nuk do të thotë asgjë për punën time në film, por, nga ana tjetër, ai as nuk do të ankohet.