Thënie nga Napoleon Bonaparta (74 thënie)

Anglia është komb dyqanxhinjë.

Le të jetë rruga e hapur për talentet.

Nuk i qeverisë njerëzit që nuk kanë religjion, i vret ata.

I bazoj llogaritjet në pritjet se fati do të jetë kundër meje.

Nuk mjafton të jepen urdhra, atyre duhet tu nënshtrohen.

Luftërat fitohen në dimër.

Raca njerëzore udhëhiqet nga imigrimi i saj.

Revolucioni as nuk mund të bëhet e as të ndërpritet.

Burrat udhëhiqen nga xhingërrima.

Okupimi është kosë e kohës.