Thënie për imigrimin (1 thënie)

Raca njerëzore udhëhiqet nga imigrimi i saj.