Thënie për nënshtrimin (2 thënie)

Nuk mjafton të jepen urdhra, atyre duhet tu nënshtrohen.

Çmimi i lirisë është gjithmonë i lartë, por amerikanët e kanë paguar gjithmonë atë. Dhe një shteg ne nuk do ta zgjedhim kurrë, dhe ai është shtegu i dorëzimit ose i nënshtrimit.