Thënie për urdhrat (1 thënie)

Nuk mjafton të jepen urdhra, atyre duhet tu nënshtrohen.