Thënie për pushtimin (5 thënie)

Nuk mjafton të jepen urdhra, atyre duhet tu nënshtrohen.

Nuk është e mjaftueshme të pushtosh; njeriu duhet të mësojë të joshë.

Paqja është e natyrës së pushtimit; sepse atëherë të dyja palët janë fisnikërisht të pushtuara, dhe asnjëra pale humbëse.

Kur ata janë duke u përgatitur për luftë, ata që sundojnë me forcë, flasin më së shumti për paqe, derisa të kenë plotësuar procesin e mobilizimit.

Përpjekjet tona nuk synojnë izolimin e Izraelit ose delegjtimimin e tij; përkundrazi ne duam të arrijmë legjitimimin e çështjes së popullit të Palestinës. Ne duam vetëm të delegjitimojmë aktivitetet kolonizuese, okupimin, aparteidin dhe logjikën e forcës