Thënie për forcën (20 thënie)

Nuk është e udhës të jesh i sigurtë për mençurinë e dikujt. Është e udhës të kujtojmë se edhe më i forti mund të dobësohet dhe se edhe më i zgjuari mund të gabojë.

Gjërat e mëdha arrihen jo me muskuj, shpejtësi apo shkathtësi, por mendjen e thellë, forcën e karakterit dhe gjykimin.

Forca ime ka forcën e dhjetëve, sepse zemra ime është e pastër.

Besimi është kuptimi i jetës, ai sens i virtytit sipas të cilit njeriu nuk e shkatërron veten, por vazhdon të jetojë. Është forca që na bën ne të jetojmë.

Njerëzit e vegjël mund të jenë të shenjtë për të mëdhenjtë, dhe prej të drejtave të të dobtit buron e drejta e të fortit.

Të dobëtit ka më shumë të ngjarë ta bëjnë të fortin të dobët, se i forti ka të ngjarë ta bëjë të dobëtin të fortë.

Duhet vetëm të kesh guxim, sepse forca pa vetëbesim është e padobishme.

Unë kam qenë i fortë dhe i vendosur gjithë jetën time për shumë gjëra që i kam dashur.

Mos u lutni për jetë të kollajshme. Lutuni të jeni njerëz më të fortë.

Shumë njerëz mendojnë se i dëshirojnë gjërat, por ata nuk kanë vërtet forcën, disiplinën. Ata janë të dobët. Unë mendoj se njeriu arrin çfarë don, nëse ai e do vërtet shumë.