Thënie për virtytin (5 thënie)

Lavdia e ndjek pas virtytin sikur të ish hija e tij.

Besimi është kuptimi i jetës, ai sens i virtytit sipas të cilit njeriu nuk e shkatërron veten, por vazhdon të jetojë. Është forca që na bën ne të jetojmë.

Njerëzit e vlerësojnë virtytin, por ata e urrejnë atë, ata e braktisin atë. Ai të ngrin për vdekje, dhe në këtë jetë duhet ta mbash këmbën të ngrohtë.

Virtyti ka një vello, vesi një maskë.

Lumturia sigurohet nëpërmjet virtytit; është një e mirë që arrihet nëpërmjet dëshirës së vetë njeriut.