Thënie për veset (6 thënie)

Asnjë mërgim në Polin e Jugut ose në samitin e Malit të Bardhë nuk na ndan ne më saktësisht nga të tjerët se praktikimi i një vesi të fshehur.

Unë parapëlqej më mirë një ves të kënaqshëm se një virtyt të mërzitshëm.

Qëllimi i komedisë është korrigjimi i veseve të njerëzve, unë nuk shoh asnjë arsye pse dikush duhet të përjashtohet.

Virtyti ka një vello, vesi një maskë.

Unë i shikoj vetëm cilësitë e njerëzve. Duke mos qenë vetëm i pafajshëm, unë nuk dua t’i paragjykoj fajet e të tjerëve.

Mosha e vjetër ka deformimet e veta të mjaftueshme. Kurrë nuk duhet t’iu shtojmë atyre gjymtimin e vesit.