Thënie për cilësitë (2 thënie)

Dikush i shikon cilësitë nga larg dhe të metat nga afër.

Unë i shikoj vetëm cilësitë e njerëzve. Duke mos qenë vetëm i pafajshëm, unë nuk dua t’i paragjykoj fajet e të tjerëve.