Thënie për të mirën (53 thënie)

Ne nuk e dimë se çfarë është me të vërtetë fat i mirë apo i keq.

Përpara fronit të të Gjithëfuqishmit, njeriu do të gjykohet jo nga veprimet e tij, por nga qëllimet e tij. Sepse vetëm Zoti i lexon zemrat tona.

Kapitali në vetvete nuk është i keq; përdorimi i gabuar e bën të keq. Kapitali në një formë ose në një tjetër do të duhet gjithmonë.

Vullneti ynë është gjithmonë për të mirën tonë, por ne jo gjithmonë shohim se çka është.

Unë mund të jetoj dy muaj me një kompliment të mirë.

Shumë dhelpra thinjen, por tepër pak bëhen të mira.

Unë jam aq i keq sa më e keqja, por, falënderoj Perëndinë, unë jam aq i mirë sa më e mira.

Nganjëherë na duhet të prekim fundin e mjerimit për ta kuptuar të vërtetën, prandaj na duhet të prekim fundin e së mirës për të parë yjet në dritën e tyre të plotë.

Kujtesa e zemrës e eliminon të keqen dhe e madhëron të mirën.

Kujtesa e zemrës e eliminon të keqen dhe e madhëron të mirën.